QR-Code เว็บ อบต.เก่าย่าดี
สารสนเทศ

หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.ชัยภูมิ
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.207.132.114
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
18.207.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
66.249.xx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 8
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี:


· แผนการดำเนินงาน
· แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
· แผนอัตรากำลัง
· แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
· ข้อบัญญัติงบประมาณ
· รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
[ ย้อนกลับ ]