QR-Code เว็บ อบต.เก่าย่าดี
สารสนเทศ

หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.ชัยภูมิ
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.206.194.161
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
18.206.xxx.xxx
23.244.xxx.xxx
92.220.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 5
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี

ประวัติความเป็นมา


ตำบลเก่าย่าดีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยแยกออกจากตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ กำนันคนแรก คือ นายสมควร กลมกล่อม ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเก่าย่าดี หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 3 บ้านท่ากอก หมู่ที่ 4 บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งช้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองพีพ่วน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 8 บ้านหลุบช้างพลาย และหมู่ที่ 9 บ้านภูสองชั้น


พื้นที่


พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร เนื้อที่ 53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,349 ไร่


เขตพื้นที่


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ[ ย้อนกลับ ]